8 Yıl

0 (212) 465 10 00


Yatırımcılar, yatırımın cinsine, toplam yatırım tutarına, yatırımın yapılacağı bölgeye ve kapasitesine göre farklı olmak üzere Yatırım Teşvik Belgesi alarak desteklerden yararlanabilirler. Yönetim İşaretleri, yatırım teşvik danışmanlığı kapsamında; işletmelere yatırım yaparken karşılaşabilecekleri teşvik ve destek programları hakkında bilgi sağlar, başvuru süreçlerini yönetir ve yatırım projelerinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine yardımcı olmaktadır.

Yatırım Teşvik Sistemi Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Yatırım Teşvik Mevzuatı Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği kapsamında desteklenmektedir.

Teşvik Mevzuatı kapsamında hizmet verdiğimiz konular;

·       Teşvik Mevzuatı Konusunda Danışmanlık,

·       Yatırım Teşvik Belgesi Alımı Konusunda Liste ve Dokümanların Hazırlanması,

·       Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusunun Yapılması,

·       Yatırım Teşvik Belgesi Revize ve Süre Uzatım Başvurularının Yapılması,

·       Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi Dosya ve Dokümanlarının Hazırlanması,

·       Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi Yapılması

 

Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri

Genel destekli belgeler için;

Katma Değer Vergisi İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Bölgesel destekli belgeler için;

Katma Değer Vergisi İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi İndirimi

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Sigorta Primi Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)

Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)

Faiz Desteği

Yatırım Yeri Tahsisi

 

Yönetim İşaretleri olarak;

Teşvik Analizi: İşletmenizin ihtiyaçlarına uygun teşvik programlarını inceleyerek, hangi teşviklerin uygulanabilir olduğunu ve işletme için en avantajlı olanlarını belirleriz.

Başvuru Süreci: İşletmenizin teşvik programlarına başvurusunu hazırlar ve başvuruların yasal ve düzenleyici gereksinimlere uygun olduğundan emin olur, başvuru sürecinin takibini yaparız.

Vergi ve Finansal Analiz: Yatırımınızın finansal etkilerini değerlendirerek, vergi avantajlarını ve teşviklerin mali yönünü analiz ederiz.

Yatırım Planlama: İşletmenin yatırım projesini optimize etmek için yatırımın boyutunu, yeri, zamanlamasını ve diğer faktörleri analiz ederiz.

Yasal Danışmanlık: Yatırım teşvikleriyle ilgili yasal gereksinimleri ve düzenlemeleri anlamak ve işletmeyi uygun şekilde yönlendirmek için destek oluruz.

İzleme ve Raporlama: İşletmenizin teşvikleri kullanma sürecini izler ve raporlarız. Teşviklerin sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gerektiğinde düzeltici önlemler öneririz.

Farklı Teşviklerin Karşılaştırılması: İşletmeye uygun olan farklı teşvik programlarını karşılaştırarak, hangi programın en büyük avantajları sağlayacağını belirlemeye yardımcı oluruz.

Süreç Yönetimi: Yatırım teşvik sürecinin yönetimini üstlenir, işletmenize rehberlik ederek sürecin sorunsuz ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlarız.

Teşviklerin Sürdürülebilirliği: Yönetim İşaretleri, teşviklerin uzun vadeli sürdürülebilirliğini değerlendirir ve işletmenin bu teşvikleri nasıl devam ettirebileceğini planlar.


Yatırım konunuza göre faydalanabileceğiniz destekler için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

0212 465 10 00 | bilgi@yonetimisaretleri.com