0 (212) 465 10 00

Yatırım teşvik programı;

- Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,

- Üretimi ve istihdamı artırmak,

- Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek,

- Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,

- Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,

- Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek,

amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

1- Genel Teşvik Uygulamaları

2- Bölgesel Teşvik Uygulamaları

3- Öncelikli Yatırımların Teşviki

4- Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

5- Stratejik Yatırımların Teşviki

· Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Destek Unsurları

Genel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Öncelikli Yatırımların Teşviki

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

KDV İstisnası

+

+

+

+

+

Gümrük Vergisi Muafiyeti

+

+

+

+

+

Vergi İndirimi

 

+

+

+

+

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 

+

+

+

+

Gelir Vergisi Stopajı Desteği*

+

+

+

+

+

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği*

 

+

+

+

+

Faiz Desteği **

 

+

+

 

+

Yatırım Yeri Tahsisi

 

+

+

+

+

KDV İadesi***

 

 

 

 

+

 

* Yatırımın 6. Bölgede, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki OSB’lerde ve Kilis ili OSB’lerinde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

** Yatırımın Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

*** Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. 2017-2018 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları da KDV iadesinden yararlanabilmektedir.