8 Yıl

0 (212) 465 10 00

Günümüzde rekabet, şirketler arasında olmaktan ziyade aslında onların süreçleri arasında yaşanmaktadır. Müşteriler sonuç istemekte, çalışanlar ise rekabetçi ve ödüllendirici iş deneyimi arzulamaktadır. Teknoloji ise bugün geldiği noktada, hızlı büyümeyi mümkün kılacak benzeri görülmemiş fırsatlar sunmaktadır.

Böyle bir ortamda kurumların başarılı olabilmesi, ancak stratejik bir silah olarak süreçlere odaklanmaları ile mümkündür. Strateji ve süreç bazlı bir yönetim sistemi kurmayan organizasyonlar rekabette geri kalmaktadır. Bununla birlikte kurumlar rekabet üstünlüğü sağlamak için yönetim sistemi standartlarına göre süreçlerini oluşturmakta ve belgelerini almaktadırlar.

Bir standardın isterlerini (süreçler, dokümanların revizeleri, iç tetkik, yönetim gözden geçirme toplantıları, kalibrasyon, düzeltici faaliyetleri, önleyici faaliyetleri, iyileştirme faaliyetlerini, kalite planlarını, risklerini vb.) etkili bir takip etmeleri kuruma istenilen katkıyı sağlamamaktadır. Bir bütünlük olmadığı için üst yönetim belgelendirme isterlerinden yeterince faydalanamamaktadır.

İşletmelerin stratejik hedeflerini belirlemelerine ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturmalarına stratejik analizler, rekabet analizi ve pazar araştırmaları gibi yöntemlerle destek olmaktayız.