0 (212) 465 10 00

Artan rekabet koşulları, teknolojinin bugün geldiği nokta itibari ile kurumlar kısa ve uzun dönemli hedeflerini ortaya koymak durumunda kalmaktadırlar. Bu hedefler, stratejik planlara dönüştürülmekte ve bu çerçevede kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditler ortaya konulmaktadır.


Yönetim İşaretleri, kurumda dönüşümü sağlamakta, zayıf yönleri güce, tehditleri de fırsata çevrilmesine danışmanlık etmektedir.