0 (212) 465 10 00

Büyüyen ve gelişen sanayi şartlarında, yok olmamak, rekabetçi olabilmek ve büyüyen bir işletme olabilmek için, kalitenin, iş gücünün ve yönetim süreçlerinin, hızla ilerlemeye devam eden sanayi şartlarına uyumlu olabilmesi ile sağlanabilir. 

Bu koşullarda şirketlerin yönetimsel gelişimlerini yükseltmesi ve süreçlerini yönetim sistemi çerçevesinde geliştirmesi gerekmektedir. Tam bu noktada çözüm ortağı olarak Yönetim İşaretleri, mevcut durumunuzu daha da ileri taşımak için bilgi ve deneyimlerini aktarmaktadır. 

Yapılacak çalışmalar;

Mevcut durum analizleri

İyileştirmeye açık alanların belirlenmesi 

Ar-Ge fikrinin geliştirilmesi

Yol haritasının belirlenmesi

Stratejilerin belirlenmesi

Anahtar başarı göstergelerinin belirlenmesi

Organizasyon yapısının düzenlemesi

İş tanımlarının yapılması

Eğitimlerin verilmesi

Uygulama ve takip