0 (212) 465 10 00

Bilinmeyen bir konu üzerinde, gerçek kullanıcılar üzerinde yapılan yazılı ve sözlü olarak alınan bilgiye dayalı bir metottur.

Araştırma tekniğinin belirlenmesi

Örnek büyüklüğünün belirlenmesi

Anket sorularının hazırlanması

Veri toplama

Veri analizi

Raporlama

 Yönetim İşaretleri, çözüm ortakları ile beraber gerçek veriyi ortaya koymakta, yaptığı analizler ile hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.