0 (212) 465 10 00

Hazırlanan stratejik plan çerçevesinde, hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetleri belirleme, kaynak ihtiyaçlarını belirleme ve performans göstergelerinin hazırlanması çalışmalarıdır.

Yönetim İşaretleri, anahtar başarı ve risk göstergelerini doğru belirleyerek, ekonomik ve siyasi başarıyı garantilemektedir.