0 (212) 465 10 00

Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için toplam 26 bölgede kurulan, Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda faaliyet gösteren bölgesel kalkınma ajanslarıdır. Kalkınma Ajansları tamamıyla kamu kaynaklarından finanse edilen kuruluşlar olup, bir kamu kuruluşudur.

Kalkınma Ajanslarının Sağladığı Destekler

·  Proje teklif çağrısı yöntemiyle sağlanan doğrudan finansman desteği

·  Doğrudan faaliyet desteği

·  Güdümlü proje desteği

·  Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği( dolaylı finansman)

·  Teknik destekler (Planlama Çalışmaları, Plan Uygulamaları, Yerel/Bölgesel Kalkınma Çalışmaları, Eğitim ve Danışmanlıklar)