0 (212) 465 10 00

Yurtdışı İş Gezisi Desteği;

Kimler Yararlanır: Limited veya Anonim Şirketler yararlanabilirler.
Şartları: Yurtdışına iş gezisi amaçlı çıkılmalı,  harcamalar bankacılık kanalı ile yapılmalı, biniş kartları saklanmalı, görüşme yapılan firmalardan kartvizitler alınmalıdır.
Destek limitleri: % 70 5000$ destek verilmektedir. Uçak bileti, otel harcaması ve araç kiralama destek kapsamındadır.
Yurtdışına çıkış yapan tüm firmalar bu destekten faydalanabilirler.  

YURT DIŞI TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Tebliğ No: 2010/6

Desteklenen tanıtım harcamaları nelerdir?

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen

 • Broşürler
 • Sponsorluk
 • Reklâm panoları
 • Görsel ve yazılı tanıtım
 • Eşantiyon ve tanıtım malzemeleri
 • Yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları
 • Yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım
 • Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir

Destek oranları nedir?

 • Yurt dışı birimi bulunan şirketler, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri;
 • % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 • Yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması veya marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla,
 • % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 • Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri,
 • % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Desteklenmeyen harcamalar:

 • Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazetelerine
 • Yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarına verilecek reklâmlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

Ek destek oranları:

Birimin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 20 baz puan arttırılır.

Destek süresi ne kadardır?

Tanıtım desteğinden en fazla 4 yıl süresince yararlanır.

Destek süresi: 4 yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

Destek başvuru süreleri nelerdir, nelere dikkat edilmelidir?

Ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde destek başvurusu için gerekli tüm belgelerin üyesi olunan ihracatçı birliğine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 Yurt dışı birim kira giderlerinin desteklenmesi

Yurtdışı Birim:

Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom veya reyon çeşitleridir.

Yurtdışı birimde Organik bağ:                                                                               

 1. Türkiye’deki Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,
 2. Türkiye’deki Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,
 3. Türkiye’deki Şirketin en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması,
 4. Türkiye’deki Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

Destek için birim sayısı ve süresi:                                                                              

Her bir şirket kira giderlerinden desteğe konu olan ilk ödeme belgesi itibari ile 4 yıldır. En fazla 25 birime kadar yararlandırılır.

Destek süresi: Kira desteğinin başlangıç tarihi destek verilen ilk aydır. Birimin desteği, destek verilen ilk aydan başlar ve 48 ay sonra biter.

Destek kapsamındaki birimde Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekmektedir.

Yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklâm, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri desteklenmez.

Eksik belge ile başvurulması:    

İhracatçı birliği veya Ticaret Bakanlığının eksik bildirimi evrak çıkış tarihi itibari ile 3 ay içerisinde eksik teslimi yapılabilir.

3 ay içerisinde eksik belge ve bilgilerin tamamlanmaması durumunda destek başvurusu süresi içerisinde yapılmamış kabul edilerek ret edilir. Tebliğ No: 2010/6

Destek oranları:                                                                                 

Birimlerin net kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon) 25 birime kadar her birim başına;

                                 Üretici Firma                                                   Ticari Firma   

Mağaza                                birim başına %50                                         birim başına %40
                                                    150.000$                                                          100.000$

Ofis/Depo                            %50 oranında                                                 %40 oranında

Showroom                                100.000$                                                        75.000$          

Yurt dışı marka giderlerinin desteklenmesi

Destek kapsamında olan giderleri

Türkiye’de tescilli markanın yurt dışından tescil ettirilmesine ilişkin;

·         Marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri,

·         Markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb.

·         Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri

·         Bütün zorunlu giderleri desteklenmektedir.

Destek oranları:

Yukarıda bahsi geçen giderler % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir.

Ek destek oranlarından Faydalanma:

Birimin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 20 baz puan arttırılır.

 Turquality ve Markalaşma Destekleri

DESTEĞİN AMACI

Bu Tebliğ ile, TURQUALITY® Programı kapsamına alınmış şirketlerin desteğe alınan markaları ile ilgili;

·                     Ürünlerinin markalaşması,

·                     Türk markasının pazara giriş ve tutunmasına yönelik giderler

·                     Olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için

yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek harcamalarının desteklenmesi amaçlanmıştır.

DESTEĞİN KAPSAMI

Turquality Tebliği, Turquality ve Markalaşma olmak üzere 2 desteği kapsamaktadır.

Bir firmanın Turquality’mi Markalaşma Desteği kapsamında mı yer alacağı sisteme kabul edilmek için yaptığı başvurusu aşamasında aldığı puana göre Bakanlık tarafından belirlenmektedir.

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

KİMLER YARARLANABİLİR

Başvuru yapacaklar: Türk ticaret Kanunu’nun 136 ncı maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,

* Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir

* Şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir

* Destekten yararlanmak isteyen şirketlerin en az bir yabancı dilde yayımlanan ticari faaliyetiyle ilgili bir internet sitesi olması zorunludur.

www.alibaba.com

www.fibre2fashion.com

www.recycle.net

www.archiexpo.com

www.fordaq.com

www.steelorbis.com

www.army-technology.com

www.globalsources.com

www.stonecontact.com

www.baba2baba.com

www.icomtrader.com

www.tecdoc.de

www.bncnetwork.net

www.infomine.com

www.techpilot.net

www.chemorbis.com

www.kompass.com

www.tradeatlas.com

www.directindustry.com

www.lubricants1.com

www.tradeboss.com

www.dothealth.com

www.mesteel.com

www.tradekey.com

www.ec21.com

www.mfg.com

www.turkishexporter.net

www.environmental-expert.com

www.nauticexpo.com

www.webpackaging.com

www.europages.com

www.panjiva.com

www.yesstrade.com

www.europeansourcing.com

www.psi-network.de

 ...