0 (212) 465 10 00

Yönetim İşaretleri, büyümeyi hedefleyen firmalara, stratejik yönetim, proje yatırımları, süreç iyileştirmeleri, Devlet destekleri ve teşvikleri, kalite yönetim sistemleri ve belgelendirmeleri, konularında profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Firmamız, “Başarıya giden yolda hangi izleri takip edeceğinizi birlikte keşfediyoruz” ilkesi ile şirketlerin  gelişen ve büyüyen sanayi şartlarına uyum sağlamasını, temel amaç olan karlılık ve verimliliklerini firma özelinde stratejik aksiyon planları ile büyümesine destek olmaktadır.  Yaptığı analizlerle, geliştirdiği anahtar başarı ve risk göstergeleriyle “Kurumunuza Özgü İzler” belirleyen Yönetim İşaretleri “Kolaylaştıran ve Zorlaştıran” parolasını benimsemiştir.

Geleceğe bakışımız, her bir projemizi başarı ile tamamlayıp, Türkiye’de önde gelen firmalardan biri olmaktır.

Danışmanlık Alanları;

1. Yönetim Danışmanlığı

Stratejik Yönetim

Kurumsallaşma

Halefiyet Planlaması

Süreç ve Performans Yönetimi

İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uygulama Danışmanlığı

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Yeniden Örgütlenme / Reorganizasyon

2. Finansal Analizler

Stratejik Bütçe Yönetimi

Masraf Merkezli Maliyet Yönetimi

Performans ve Ödül Yönetimi

Ücret Yönetimi

Yetkinlik Yönetimi

3. Proje Yönetimi ve Uygulama Danışmanlığı

Hibe ve Teşvik Projelerinin Analizleri

Yapılabilirlik / Fizibilite Analizleri

Yatırım / Proje Yönetimi