0 (212) 465 10 00

     Yönetim İşaretleri, her türlü yönetim sistemi standardının isterlerini ve anahtar başarı ve risk göstergelerini (KPI ve KRI) yeniden tasarlayarak uyum ve bütünlük sağlamaktadır. Kurumların, standartların isterlerini (süreçler, dökümanların revizyonları, iç tetkik, yönetim gözden geçirme toplantıları, kalibrasyon, düzeltici ve önleyici faaliyetleri, iyileştirme faaliyetleri, kalite planları, riskler, vb.) etkili bir şekilde takip etmeleri sağlanmaktadır. 

Danışmanlık Verilen Standartlar;

 • TS EN ISO 9001
 • TS EN ISO 14001
 • TS EN 10002
 • OHSAS 18001
 • TS EN ISO 22000
 • ISO/TS 16949
 • TS EN ISO/IEC 17025
 • TS ISO/IEC 27001
 • TS EN ISO 5000
 • CE Belgesi
 • Marka Tescili
 • Patent ve Faydalı Model Tescili

Not: Belgeler TÜRKAK Akreditelidir.